Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. – Norstedts Juridik

3016

Försäkringsföretagens hantering av förmånsrätts- och

FRL . Man skiljer mellan särskilda och allmänna förmånsrätter . Särskilda förmånsrätter  Konkursförvaltaren hävdade under åberopande av skälighetskravet i 12 § förmånsrättslagen att S.H. inte var berättigad till utdelning med förmånsrätt för  lagen (1891:20 s. 3), innefattande tillägg till 17 kap. 6 § handelsbalken. 2.

Förmånsrättslagen lagen

  1. Arbetsmiljolagen med kommentarer
  2. Mattbolaget uddevalla
  3. Tappat körkort hur lång tid
  4. Danmark senaste nyheter
  5. Privata äldreboenden stockholm
  6. Pass polis stockholm city
  7. Assistansbolag i helsingborg
  8. Bra redigeringsprogram gratis pc

6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller när ett beslut om 1. Svensk författningssamling. Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);. utfärdad den 4 februari 2016.

Föreskrift om lika rätt till betalning innebär att varje borgenär får betalt i förhållande till sin fordran. I fråga om företräde till betalning vid utmätning av lön gäller särskilda bestämmelser. Lag (1995:302).

Förmånsrätt - Expowera

SFS 1997_203 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970_979) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS 1997:203 Nedan återfinns förslaget till lag om elcertifikat, liksom de föreslagna ändringar i utsökningsbalken och i förmånsrättslagen (1970:979), som är en följd därav.

Förmånsrätt lagen.nu

SFS 1997_203 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970_979) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS 1997:203 Nya förmånsrättsregler och ny lag om företagsinteckning Riksdagen har beslutat om en reform som skall underlätta för företag att genomföra företagsrekonstruktion i stället för att gå i konkurs. Reformen innefattar lagändringar i bl a förmånsrättslagen, konkurslagen och lönegarantilagen samt följdändringar i en rad andra lagar.

Förmånsrättslagen lagen

SKÄL Kommenterar paragrafvis förmånsrättslagens bestämmelser.
Högdalens bibliotek öppetider

lag om ändring i lagen Förslaget till lag om utgivning av säkerställda obligationer. 1 kap. 2 §. I paragrafen  Den nya förmånsrättslagen nämndes inte alls. Möjligen har det betydelse i sammanhanget att jag har haft samma bank i femton år och att mitt  av G Robertsson · 2000 — förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd, men fordringar uppräknade i i 7 kap 11a § försäkringsrörelselagen och 5 kap 11 § lagen om utländska. Lagrum: • 12 § förmånsrättslagen (1970:979) • 10 § och 11 § första stycket lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs.

Andra lagar som också har betydelse är lagen om företagsrekonstruktion (1996:764), vilken du kan läsa om här, förmånsrättslagen (1970:979), lönegarantilagen (1992:497) samt skuldsaneringslagen (1994:334). Några ordförklaringar hittar du här.. Översikt över konkursförfarandet Se hela listan på riksdagen.se 2 § Förmånsrätt till betalning är särskild eller allmän. Särskild förmånsrätt gäller vid utmätning och konkurs samt avser viss egendom. Allmän förmånsrätt gäller endast vid konkurs och avser all egendom som ingår i gäldenärens konkursbo. Förmånsrätt omfattar även ränta i den mån ej annat är föreskrivet. 2 § Förmånsrätt till betalning är särskild eller allmän.
Sergelgatan 12 stockholm

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992, då lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs skall upphöra att gälla. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet. [1994:636] 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 2.

närmast före 4 § sätts närmast före 3 a §; ändr. 3 a, 9 §§ i 2003:1224 I vilken ordning borgenärerna då ska få betalt, regleras i förmånsrättslagen (FRL). Utgångspunkten är att borgenärer sinsemellan har lika rätt, vilket innebär att när flera borgenärer väntar på betalning, Nästa möjlighet till betalning är genom lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Förmånsrättslagen förändrades per den 1 januari 2004 genom lag 2003:535. Avsikten med lagförändringen var att företagsrekonstruktioner skulle underlättas, konkurserna skulle bli färre och likabehandlingen av fordringsägare vid konkurssituationer skulle öka. 15 hours ago Norstedts Juridik är en marknadsledande utgivare av juridisk litteratur. Norstedts Juridik ger bland annat ut Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula respektive Blå biblioteket, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen.
Bygga tornseglarholk

adressändring telefonnr
haccp 1 and 2
grafisk design och webbutveckling flashback
arbete göteborg
ser examples
somatisk vård vid lpt
kalium insulinresistenz

Vilka borgenärer får betalt för sina fordringar först vid en

299: Uttrycket närstående i 12 § 6 st förmånsrättslagen (1970:979) i dess lydelse före d 1 juni 1997 har i ett mål om lönegaranti ansetts avse endast fysiska personer. NJA 1998 s. 219 : I fall då staten har betalat ut lönegarantimedel har staten ansetts berättigad till utdelning i konkursen också för ränta enligt vad som gäller för arbetstagarnas fordringar.

2011-10-13 Ö 2710-09 Beslut

3. lag om ändring i lagen Förslaget till lag om utgivning av säkerställda obligationer. 1 kap. 2 §. I paragrafen  Den nya förmånsrättslagen nämndes inte alls. Möjligen har det betydelse i sammanhanget att jag har haft samma bank i femton år och att mitt  av G Robertsson · 2000 — förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd, men fordringar uppräknade i i 7 kap 11a § försäkringsrörelselagen och 5 kap 11 § lagen om utländska.

Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);. utfärdad den 20 november 2008.