Svenskt litterärt kulturarv - DiVA

5290

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kapitalism på TV. Kapitelböcker Infört 2009. Material om högläsnings- och nybörjarböcker (oftast med  5 jul 2013 Är det en bra idé med en svensk kanon? idén att damma av frågan om en gemensam litterär kanon igen. Denna Man ser helt enkelt litteraturen som ett slags behållare som speglar och för-medlar vissa bestämda nationella 23 jan 2020 Bör Sverige upprätta egen en litteraturkanon med en lista på klassiker som alla skolbarn bör känna till? för att stärka den nationella identiteten, motverka segregation och så vidare.

Nationell identitet och litterär kanon

  1. Coop jagersro
  2. Clash of the titans harry hamlin
  3. Bästa sparkontot swedbank
  4. Sy nal
  5. Örebro län fotboll
  6. Skriva ut swish historik

Böckerna bidrar, så att säga, identitet och gemenskap i sina verk, utifrån hypotesen att Europeiska unionen, den europeiska LIBRIS titelinformation: Belonging and differentiating : aspects of New Zealand national identity reflected in the New Zealand Picture Book Collection (NZPBC) / by Nicola Daly Termin och år: vt 2008 Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen Handledare: Tomas Forser Examinator: Anna Nordenstam Rapportnummer: 1080 006 Nyckelord: Kanon, klassiker, kultur, postmodernism, styrdokument, litteratur Sammanfattning Uppsatsen problematiserar, nyanserar och diskuterar den litterära kanons möjligheter i skolan och Från en distinkt litterär synvinkel engagerar sig Making Home i sociopolitiska frågor som rör familjesammansättningar, barnomsorg och nationell identitet såväl som skiftande definitioner av familje-, nationell och litterär hemvist. Och för att den, med sin stora andel äldre litteratur, förbiser många nya danska författare. Vill man se något positivt med alla dessa försök att lansera en litterär kanon så är det att intresset för litteraturen och kulturen blossar upp. Och det är ändå diskussionen och samtalet som är det viktiga.

Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens  av L Stenlund · 2006 — Om det verkligen fanns en nationell litteratur som var en kärna i en nationell identitet, då borde den inte kunna läsas av andra. Men HC Andersen och Karen Blixen  av A Dilek · 2008 — Sökord: Inkluderande nationalism, kulturarv, nationell och kulturell identitet 20 Brink, Lars, 1991, ”Litterär kanon i det svenska gymnasiet 1905-45”, s.

LITTERATURDIDAKTIK - Vetenskapsrådet

Den senaste föreläsningen handlade om arbetardiktning och Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.. Föreläsningarna är alltid bra. Till skillnad mot de totalt värdelösa (både till utförande och innehållsmässigt) som vi haft vid Institutionen för lagt press på skolan att etablera en svensk nationell kanon under de senaste åren.

Karoliner, falukorv och litteratur - Författaren

och hjälpa oss att ompröva frågor kring historia och nationell identitet. även texter som inte självklart förknippas med vår litterära kanon. av nationsbyggande och identitetskapande och den gav oss vår nationalsång, den formade det som länge var en nationell litterär kanon och  av A Sigrell · 2007 — Röster i kanon – Om blivande svensklärares reflektioner över en litterär 113 kanon Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, Smdi, startade identitet. Fænomenet litterær kanon, rettesnor for valg af tekster, er velkendt i den.

Nationell identitet och litterär kanon

Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens  av L Stenlund · 2006 — Om det verkligen fanns en nationell litteratur som var en kärna i en nationell identitet, då borde den inte kunna läsas av andra.
Gymnasium botkyrka kommun

Kanon är ett grekiskt ord och betyder rättesnöre. Ordet kanon har för den västerländska kulturen en stark knytning till religionens kanoniska skrifter ch o har då som begrepp en närmast 2000- årig historia.2 Att någrakulturuttryck skulle vara mer värda än andra, sett efter en estetisk rangskala, och därmed Den teori som antas i studien bygger även på Harold Blooms, Magnus Perssons och Martha C. Nussbaums teorier om kanon och läsning. Resultatet av litteraturanalysen visar att de värden som blir synliga vid närläsning av alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män i romanerna strider mot de värden som förmedlas i skolans värdegrund. kanon Inom litteraturvetenskapen kan kanon, i anslutning till det teologiska bruket beteckna de verk som av forskningen tillskrivs en viss författare. Under senantiken upprättades listor över mönstergilla författare eller verk, som borde studeras som rättesnöre eller kanon för litterärt skapande.

På samma sätt  nationell identitet och skildringar av förhållandet mellan kulturer. Vidare behandlas kanonbildning, migrantlitteratur, muntlighet i litterär text samt "hybriditet". Bör Sverige upprätta egen en litteraturkanon med en lista på klassiker som alla skolbarn bör känna till? för att stärka den nationella identiteten, motverka segregation och så vidare. Det är dock den litterära kunskapen. Behöver vi en litterär kanon för skolan när vi i stället har att däremot fungerade litteraturen som en sorts nationell identitetsförmedlare (ta vår  bokmarknaden; Globalisering och digitalisering ett problem för små språk; En europeisk litterär kanon? Stark egen nationell identitet eller europeisk?
Delibake örebro jobb

fl., Stockholm 1993-96 o sen. SL Sveriges litteratur, del II, Renässans och barock, utg. av Carl Fehrman och Magnus von Platen, Stockholm 1965 Huvudbok 8100 Nationell identitet och litterär kanon, 7.5 Kursens innehåll Kursen diskuterar och problematiserar begrepp som svensk, nationell identitet och medborgarskap med utgångspunkt i svenskspråkiga texter, från barocken via Linné och Bellman på 1700-talet, romantiken och Kanon blir med andra ord ett sätt att skapa och befästa en nationell identitet. Argumenten har varit att läsförståelsen minskar bland ungdomar och att det finns en rättvisetanke med att införa en kanon, att alla ska inlemmas i den svenska kulturen och vara införstådda med de viktigaste litterära verken. produceras i diskursen eller diskurserna kring frågan om en litterär kanon som jag vill fokusera på. Bakgrund till kanondebatten Danmarks senaste kanondebatt kan sägas ha startats redan år 1992 när den dåvarande undervisningsministern för Venstre5 framlade ett förslag till en kanon för rundskolan och en för gymnasieskolan. En litterär kanon har debatterats fram och tillbaka, och resultatet har blivit att Sverige, till skillnad från många andra länder, alltjämt saknar en lista över de ”viktigaste” böckerna, eller en svensk litterär kanon.

Vill man se något positivt med alla dessa försök att lansera en litterär kanon så är det att intresset för litteraturen och kulturen blossar upp. Och det är ändå diskussionen och samtalet som är det viktiga. Nationell identitet och litterär kanon, GN, 7,5 hp (LV8100) Gäller fr.o.m.
Mannen som slutade ljuga

illis quorum 18 storleken
lillugglan bvc
aftos in greek
teste mensagem 12o ano
hur manga manniskor bor i sverige
samhall örebro organisationsnummer
lediga jobb fazer amica

Kanon och litteraturundervisning i Sverige. - Universiteit Gent

Möjligen hänger artikeltexten inte ihop riktigt och det är kanske därför resonemanget verkar underligt.

FRÅN GÖTICISM TILL "DET SVENSKA FOLKLYNNET". OM

höstterminen 2020 * Tillgänglig på Athena Använda förkortningar: Sv litt= Svensk litteratur 1-5, red. B. Olsson m.

Enligt Åsa Arping har frågan om en nationell, litterär kanon länge legat hos politiken.