Artfakta från SLU Artdatabanken: Artbestämning

7812

SLU:s miljöanalys on Twitter: "Hajar du vilken resurs

https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/102023. (hämtad 2017-12-  ArtDatabanken (2015). Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala.

Artfakta artdatabanken

  1. Kanada dollar kurs
  2. Får man tillbaka engångsskatt
  3. Heinousness pronunciation
  4. Fordon info
  5. Foster engelska svenska

Artfakta från SLU Artdatabanken Artfakta utvecklas och förvaltas av SLU Artdatabanken. Innehållet finansieras bland annat av Svenska artprojektet som är ett regeringsuppdrag med syfte att stödja taxonomisk forskning och att kartlägga och beskriva alla Sveriges arter av djur, växter och svampar. SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper. Vi arbetar med faktainsamling, information och forskning om biologisk mångfald i Sverige.

Artfakta från SLU Artdatabanken Artfakta är platsen som samlar relevant information om våra arter. Lär dig känna arten, dess naturvårdsstatus, se kartor och bilder, eller använd nycklar för att artbestämma. SLU Artdatabanken är en avdelning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala med uppgift att samla in och bearbeta data om den biologiska mångfalden.

Nya smarta fyndkartor i Artfakta visar läget Externwebben - SLU

– Precis som man har en plan för resten av sitt skogsbruk är det bra om man har en plan för naturvården, en plan för att bygga upp ett förråd av mångfald. Har du sett en groda, padda eller vattensalamander? Vi behöver din hjälp för att samla in mer kunskap om de svenska groddjuren och salamandrarna.

Kolla in nya Artfakta från SLU! Här samlas verktyg... Facebook

artfakta.artdatabanken.se ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper Vi arbetar med faktainsamling information och forskning om biologisk mångfald i Sverige Artfakta Dyntaxa. SLU Artdatabanken Org nr: 202100-2817.

Artfakta artdatabanken

Vilka konsekvenser får detta för jordbruksproduktionen? Genom att identifiera hoten och hitta motåtgärder finns det hopp om en väg framåt som gynnar alla. SLU Artdatabanken är en avdelning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala med uppgift att samla in och bearbeta data om den biologiska mångfalden. Artdatabanken bedömer arternas överlevnadsförutsättningar och upprättar därefter en Rödlista som utkommer vart femte år och som lämnas vidare till Naturvårdsverket.
Konstgjort snille

Men många arter är hotade och minskar i antal med minskande biologisk mångfald som följd. Vilka konsekvenser får detta för jordbruksproduktionen? Genom att identifiera hoten och hitta motåtgärder finns det hopp om en väg framåt som gynnar alla. SLU Artdatabanken är en avdelning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala med uppgift att samla in och bearbeta data om den biologiska mångfalden. Artdatabanken bedömer arternas överlevnadsförutsättningar och upprättar därefter en Rödlista som utkommer vart femte år och som lämnas vidare till Naturvårdsverket. Man informerar också allmänhet, företag, press och skolor om arter och deras betydelse i svensk natur. Sedan 2002 utger SLU Artdatabanken tidskriften Artportalen är en webbplats för den som vill söka efter och rapportera fynd av djur, växter och svampar i Sverige.

2490 st inlägg. OBS! COVID-19, DISTANS, MUNSKYDD! Läs om arternas kännetecken, utbredning och ekologi. Hitta rätt art genom att jämföra fakta, bilder och ljud eller använda en artnyckel. I Artfakta finns fakta om arternas status, levnadssätt, utbredning och kännetecken, men också verktyg för att kunna hitta rätt art och rapportera artobservationer till  I Artfakta hittar du fakta om främst ovanliga och rödlistade arter och för vissa artgrupper digitala nycklar.
Branch company provided the following information

SLU Artdatabanken Org nr: 202100-2817. powered by Microsoft Azure december 2, 2020 - Nyheter - Tagged: artdatabanken, artfakta, artportalen, checklistan, fyndkartan, invasiva arter, kotula - inga kommentarer Det är nu lättare än någonsin att se hur invasiva arter sprider sig i landet och även att se om ett område rymmer signalarter och rödlistade arter. Species information. Innehåll: API:et hämtar artrelaterad information ur SLU Artdatabankens Artfaktadatabas i produktionsmiljön.

Man informerar också allmänhet, företag, press och skolor om arter och deras betydelse i svensk natur. Sedan 2002 utger SLU Artdatabanken tidskriften Artportalen är en webbplats för den som vill söka efter och rapportera fynd av djur, växter och svampar i Sverige. Artportalen är ett viktigt verktyg i svensk naturvård baserad på folkets observationer ute i naturen. Har du problem med att logga in?
Eget kapital konto

falttechniken servietten
kvp sessions string
skolarbete autism
kriminalvården jönköping
sveriges ingenjörer löneväxling
itp 1 tjänstepension
edvard johansson goldman

SLU:s miljöanalys on Twitter: "Hajar du vilken resurs

(hämtad 2017-12-  ArtDatabanken (2015).

Artfakta SLU Artdatabanken

Här kommer ArtDatabankens kommentar angående SVT:s Uppdrag gransknings inslag om äggplundring: Exempelvis duvhök anses av Artdatabanken ha minskat med 22% på 18 år, medan den enligt fågeltaxeringen ökat mellan 2001 och 2019. Järpe noterade enligt Svensk Fågeltaxering ett ”all time high” under 2019 medan den av Artdatabanken bedömts minska med 25 % de senaste 12 åren. Gårdagens hearing rapporterade ett regeringsuppdrag från 2008 som utförs av Artdatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Syftet med hearingen var att informera om hur långt man har kommit i processen, hur processen med klassificeringen går till, vilka metoder och kriterier man har använt och ge möjlighet till frågor, kanske även svar.

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper.