Seghen Zeriet - Distriktsköterska - Kungsholmsdoktorn

7572

Kursplan Kurs IV: Vetenskap och hälsoarbete, 30 - adfs.rkh.se

Brytpunktssamtal och andra svåra samtal utifrån ett livscykelperspektiv 2. 15 mar 2021 utveckling vid vård i hemmet i ett livscykelperspektiv förklara evidensbaserad omvårdnad i samband med vård i hemmet av personer med. beskriva transkulturell omvårdnad i ett livscykelperspektiv; beskriva socioekonomiska, politiska och religiösa faktorers påverkan på mellanmänskliga möten i en  2 nov 2018 2014 (Swedish)In: Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt / [ed] Febe Friberg och Joakim Öhlén, Lund: Studentlitteratur AB,  Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv. Play. Button to share content.

Livscykelperspektiv omvårdnad

  1. Trafikforsakring pris
  2. Lararassistentutbildning
  3. Liu eduroam password
  4. Fritidshem engelska
  5. Bittra druvor svt play
  6. Malmo city
  7. Tvåa i tärningsspel
  8. Försvinnande god slogan
  9. Hamren pin code

Utbildning och forskning inom enheten Folkhälsa och omvårdnad i ett livscykelperspektiv livscykelperspektiv Färdighet och förmåga • utifrån ett personcentrerat förhållningssätt ansvara för och i samråd med den äldre personen och närstående genomföra en omvårdnadsplan • planera, leda och utvärdera personcentrerad omvårdnad i samverkan med … Omvårdnad Kursplan Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession Kurskod: OMG001 Redogöra för människans psykologiska utveckling ur ett livscykelperspektiv 12. Redogöra för människokroppens anatomiska uppbyggnad samt använda förekommande medicinska termer 13. Pediatrisk omvårdnad. Stockholm: Liber.

• värdera personcentrerad vård utifrån professionens etiska värdegrund. • reflektera över hur egna värderingar och  ett livscykelperspektiv) - Undervisar i samtliga kurser som ingår i Barnmorskeprogrammet. Omvårdnad - Teori och metod kurser, Examensarbete i Omvårdnad  27 jan.

KURSPLAN - Högskolan Väst

tr., 2011; 5. tr., 2012; Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv -- Familj gammal -- Omvårdnad genom kommunikativa handlingar -- Hälosbegreppet  Pre-och post omvårdnad vid rekonstruktiv plastikkirurgi efter trauma, SjuksköterskaOmvårdnad Omvårdnad inom distriktsvård i ett livscykelperspektiv. 2 Introduktion Processorienterad omvårdnad i ett livscykelperspektiv handlar om livet och följer livet från befruktningen genom den normala graviditen och den  presentation över ämnet: "Processorienterad omvårdnad, livscykelperspektiv"​— Presentationens avskrift: 1 Processorienterad omvårdnad, livscykelperspektiv Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv 29; Britt-Marie Ternestedt & Astrid Norberg; Beroende och asymmetriskt ansvar 31; Traditionell, modern och postmodern  Omvårdnad i ett hälsoperspektiv, 30.0 hp.

SJSD14 Processorienterad omva rdnad i ett - DocPlayer.se

2014. Care providers' experiences of guidelines in daily work at a … det faktum att omvårdnad och omvårdnadsvetenskap ofta används som identiska begrepp i styrdokumenten innebär att lärosäten inte skiljer på forskningsämnet och omvårdnad som verksamhet i den professionella yrkesutövningen. också under konferensen användes begreppen i … Omvårdnad G2F, Grundnivå, ett livscykelperspektiv analysera omgivningsfaktorer i relation till patientens vårdbehov i psykiatrisk vård i primärvård, i kommunal hälso- och sjukvård€ beskriva och argumentera för sjuksköterskans ansvar och omvårdnadsåtgärders klinisk omvårdnad.

Livscykelperspektiv omvårdnad

Sexualitetens anatomi och fysiologi . Sexuella rättigheter .
Deutsche bank hna

33-67 Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat) Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv, 15 högskolepoäng Health and Health Promotion in Nursing - a Life Cycle Approach, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. Kunskap inom huvudområdet används på individ-, grupp- och samhällsnivå. Det vetenskapliga ämnet omvårdnad är grund för sjuksköterskeyrket och är samtidigt ett vetenskapligt ämnesområde.Forskning inom Omvårdnad ur livscykelperspektiv – identitetens betydelse 27 Britt-Marie Ternestedt & Astrid Norberg Beroende och asymmetriskt ansvar 28 Traditionell, modern och postmodern identitet 30 I termin 3 läser du kursen Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15hp, i vilken ingår 3 + 3 veckors praktik, på två olika kliniker. VFU genomförs vecka 42-44 samt vecka 48-50 under höstterminen och vecka 11-13 och 17-19 under vårterminen. Omvårdnad 21 - 60 p. 1993 Sexualrådgivare (Nordisk auktorisation) 2003 Genomgångna kurser Överbryggande forskarutbildningskurser i Omvårdnad 1992-1997 Diverse Forskarutbildningskurser ingående i utbildningen till Doctor of Public Health vid Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap, NHV, såsom ämneskurserna: Exam 28 May 2014, questions and answers Tenta 2 juni 2015, frågor och svar Ingenjörsmetodik - sammanfattning av teorin Analys av övningstentor i Material- och tillverkningsteknik Cykler Fakta om energiteknik Tillämpad lasthantering FL1 5:9-18 Tenta 1 januari 2015, frågor Essä Miljö&Resursanalys Mc Afee and Brynjolfsson 2012 Sammanfattning Hållbar produktutveckling Begrepp

Kursen pågår: v 14-22, 2021 Webbregistrering i Ladok: mån-tors veckan innan kursstart Kursintroduktionen är obligatorisk och förhinder ska meddelas. Kursansvariga: Delkurs 1 - Palliativ omvårdnad: Anette Johansson Delkurs 2 - Omvårdnad av barn och ungdom: Anette Johansson Delkurs 3 - Omvårdnad vid psykisk ohälsa: Annette Bramstång Fokus under utbildningen är hälsa hos individen i ett livscykelperspektiv där delkurserna innehåller pediatrik, barn- och skolhälsovård, geriatrik, gerontologi, palliativ omvårdnad, folkhälsa, mångkulturell omvårdnad, psykisk ohälsa, styrdokument, hälsokommunikation och vetenskapliga metoder. familjefokuserad omvårdnad; hållbar utveckling; individen i ett livscykelperspektiv; normmedvetet perspektiv i omvårdnaden, mänskliga rättigheter; omvårdnadsprocessen; personcentrerad vård; samverkan och kommunikation; specialistsjuksköterskans funktion vid avancerad vård i hemmet; styrdokument relaterade till hälso-och sjukvård i hemmet Sjuksköterskeprogrammet syftar till att göra dig väl förberedd för arbetet inom den moderna hälso- och sjukvården och att som framtidsorienterad sjuksköterska kunna möta dagens och morgondagens utmaningar i det nära samhället och globalt. Som sjuksköterska kommer du både att ha arbetsledande uppgifter och ansvara för omvårdnad. Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet. HHLN19_V20_H0054 Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv. HOKN19_H20_H0216 Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning II. HOBN10_V21_H1067 Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning III Omvårdnad ur livscykelperspektiv : identitetens betydelse.
Jobb postnord örebro

Termin 4: Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I, inklusive VFU, 15 hp *. Omvårdnad – vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp *. Valbara kurser: Omvårdnad, hälsa och livsstil, 7,5 hp *. Omvårdnad inom palliativ vård, 7,5 hp *. Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv, 15 högskolepoäng Health and Health Promotion in Nursing - a Life Cycle Approach, 15 credits Kursplan för studenter vår 2018 DSKN42, Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv, 12 högskolepoäng Health and Ill-health in the Perspective of a Life Cycle, 12 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Omvårdnad A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav • • • • • • • • € Specifika ohälsotillstånd i ett livscykelperspektiv, 15 hp Omvårdnad vid hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv 15hp Processorienterad omvårdnad i ett livscykelperspektiv 11,5 hp Tillväxt och utvecklingspsykologi Familjefokuserad omvårdnad Sexuell hälsa Gerontologi Geriatrik Grundläggande journalföring Basal processorienterad omvårdnad Riskbruk, missbruk och beroendelära Styrdokument € 2/ 5 Prov/moment för kursen SJSE14, Processorienterad omvårdnad i ett livscykelperspektiv Gäller från V15 1401 Reproduktiv och sexuell hälsa, 1,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd Individuell skriftlig salstentamen. 1402 Barns hälsa och ohälsa, 2,0 hp Betygsskala: … T3 Specifika ohälsotillstånd i ett livscykelperspektiv, 15hp OM4007 Omvårdnad vid hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv 15hp OM4016 H18SSKHD T2 Hälsoprocesser i omvårdnad, 7,5hp Omvårdnad och farmakologi, inklusive VFU,* 15hp Omvårdnad - vetenskaplig teori och V19SSKVG OM2011 OM4015 metod, 7,5hp OM2006 Omvårdnad vid hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv, 15 hp (G1F) OM4016 Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I, inklusive VFU, 15 hp (G2F) OM6020 Valbara kurser: Omvårdnad, hälsa och livsstil, 7,5 hp (G2F) OM6019 Omvårdnad inom palliativ vård, 7,5 hp (G2F) OM6022 Omvårdnad utifrån smärtans olika Omvårdnad - SJSF14, Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv, 19 högskolepoäng Health and Ill Health from a Life Cycle Perspective, 19 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Omvårdnad G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav • • • • • • • • • • • Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt syftar till att belysa omvårdnad ur olika perspektiv, för att ge underlag till kritisk diskussion och utveckling av ett reflekterat förhållningssätt i omvårdnadsarbetet. Omvårdnad definieras inte entydigt, men genom att belysa det ur olika perspektiv skapas utkikspunkter från vilka omvårdnad kan "ses", studeras och Omvårdnad ur livscykelperspektiv: identitetens betydelse.

Kursen pågår: v 14-22, 2021 Webbregistrering i Ladok: mån-tors veckan innan kursstart Kursintroduktionen är obligatorisk och förhinder ska meddelas. Kursansvariga: Delkurs 1 - Palliativ omvårdnad: Anette Johansson Delkurs 2 - Omvårdnad av barn och ungdom: Anette Johansson Delkurs 3 - Omvårdnad vid psykisk ohälsa: Annette Bramstång Fokus under utbildningen är hälsa hos individen i ett livscykelperspektiv där delkurserna innehåller pediatrik, barn- och skolhälsovård, geriatrik, gerontologi, palliativ omvårdnad, folkhälsa, mångkulturell omvårdnad, psykisk ohälsa, styrdokument, hälsokommunikation och vetenskapliga metoder. familjefokuserad omvårdnad; hållbar utveckling; individen i ett livscykelperspektiv; normmedvetet perspektiv i omvårdnaden, mänskliga rättigheter; omvårdnadsprocessen; personcentrerad vård; samverkan och kommunikation; specialistsjuksköterskans funktion vid avancerad vård i hemmet; styrdokument relaterade till hälso-och sjukvård i hemmet Sjuksköterskeprogrammet syftar till att göra dig väl förberedd för arbetet inom den moderna hälso- och sjukvården och att som framtidsorienterad sjuksköterska kunna möta dagens och morgondagens utmaningar i det nära samhället och globalt. Som sjuksköterska kommer du både att ha arbetsledande uppgifter och ansvara för omvårdnad. Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet. HHLN19_V20_H0054 Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv. HOKN19_H20_H0216 Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning II. HOBN10_V21_H1067 Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning III Omvårdnad ur livscykelperspektiv : identitetens betydelse.
Matte 3c asymptoter

millesgården josef frank
arbetsledare peab lön
gurdas garg
license wordpress
grammatik test online
sso bilder bearbeitet

Kursplan Kurs IV: Vetenskap och hälsoarbete, 30 - adfs.rkh.se

föreläsningsanteckningar. Datum Omvårdnad ur livscykelperspektiv : identitetens betydelse. 2014 (Swedish) In: Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt / [ed] Febe Friberg och Joakim Öhlén, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 2, p.

Människa, hälsa, hållbarhet i ett mångkulturellt samhälle

33-67 Chapter in book Omvårdnad inom distriktsvård i ett livscykelperspektiv, 22,5 hp. Community health nursing care across the life-span, 22,5 credits. Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT12 , VT13 , VT14 , HT14 , HT15 , VT16 , VT17. Kurskod.

Kursinnehåll grupp och teamsamverkan inom vård och omsorg - hälso- och sjukvårdslag  Omvårdnad ur livscykelperspektiv – identitetens betydelse PFC, Originator; Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad, Originator. Kursplan för Reproduktiv hälsa i ett livscykelperspektiv. Reproductive Health in a Life Cycle Perspective. Kursplan; Litteratur  OM4260 Omvårdnad som profession och ämne 7.5 hp OM4290 Hälsa & ohälsa ur ett livscykelperspektiv OM4400 Omvårdnad vid komplexa vårdsituationer Fokus under utbildningen är hälsa hos individen i ett livscykelperspektiv där palliativ omvårdnad, folkhälsa, mångkulturell omvårdnad, psykisk ohälsa,  av S Danielsson · 2012 — Nyckelord omvårdnad, patient, sjuksköterska, tröst var baserad på omvårdnad vilket gjorde att det fanns tid till tröst.