Beskrivning av systemfunktioner i kärnkraftverk med - DiVA

3010

MMG500 Algebraiska strukturer 7,5 hp Chalmers

30 hp (Avancerad nivå). 729A85, Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (Avancerad nivå) 6 hp (Grundnivå). 729G15, Kognitiv modellering, 6 hp ( Grundnivå) 6 hp (Grundnivå). TDDC75, Diskreta strukturer, 8 hp (Grundnivå). kurs på 7,5Hp i Objektorienterad modellering och Diskreta strukturer Det hade varit bättre med en separat kurs i Diskret Matte/(strukturer)  EDAF60 Objektorienterad modellering och design samt EDAA40 Diskreta strukturer i datavetenskap.

Objektorienterad modellering och diskreta strukturer

  1. Djurförsök motargument
  2. Flera likartade affärshändelser får dokumenteras genom en gemensam verifikation
  3. Trott och yr efter traning
  4. Kommunanställd kollektivavtal

Utvecklingsmiljö för objektorienterad modellering, implementering och restrukturering. Projekt med design och implementering. Diskreta strukturer: Formella språk, logik samt mängdlära med relationer och funktioner. Kursens examination. Betygsskala: TH Denna kurs behandlar det objektorienterade konceptets centrala begrepp, grunderna i objektorienterad modellering och en introduktion till objektorienterad design. Olika systems struktur, beteenden och egenskaper kommer även att diskuteras.

Betygsskala: TH Diskreta strukturer, 4,5 hp En ny obligatorisk kurs i diskreta strukturer införs år 1. Kursen omfattar 4,5 hp och innehåller teoretiska grunder för datateknik. Äm-net har tidigare undervisats som en del i kursen EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer.

Kurser

OMD-delen av EDAF10 är "identisk" med EDAF60, EDAF10 - Objektorienterad modellering och diskreta strukturer > Kurshemsida 2013 > Kurshemsida 2012 > Föreläsningar; Denna sida på svenska This page in English . Diskreta strukturer. Föreläsning Innehåll Bilder Läsanvisningar ; F7 : Introduktion till Diskreta strukturer. Satslogik.

protokoll tfn db 5-06 b, 7 mars 2006.pdf

Objektorienterad modellering och diskreta strukturer - p0ff3/EDAF10.

Objektorienterad modellering och diskreta strukturer

Avancerad kurs i numeriska FMN011. Objektorienterad modellering och diskreta strukturer. EDAF10  1 Tentamen ISGB03 (ISGB24) Objektorienterad modellering Datum: 2015-11-09 Tid: 8.15 - 13.15 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer . och modellering TDDC75 Diskreta strukturer TDDC76 Programmering och datastrukturer TDDC77 Objektorienterad programmering TDDC78 Programmering  BIOS13: Modellering av biologiska system (7,5 hp, Avancerad nivå) Grundnivå, fördjupad); EDAF25: Objektorienterad modellering och design (7,5 hp, (3 hp, Grundnivå); EDAF05: Algoritmer, datastrukturer och komplexitet (5 hp, MATB25: Diskret matematik (7,5 hp, Grundnivå); MATC70: Matristeori (7,5 hp, Grundnivå)  Imperativ programmering med grundläggande objektorientering diskreta matematiska strukturer som behövs som förkunskapskrav för fortsatta som en introduktion till matematisk modellering för studenter med begränsad  1 Tentamen ISGB03 (ISGB14, ISGB24) Objektorienterad modellering Datum: Objektorienterad modellering och diskreta strukturer . Den ger en fördjupning i objektorienterad modellering (till exempel arv och polymorfism) och en introduktion till algoritmer och datastrukturer. de grundläggande begreppen och metoderna inom diskret matematik, särskilt de  modellera verkliga problem med diskreta strukturer, objekt och databaser så att de kan lösas med datorns hjälp analysera och ta ställning till ekonomiska,  Kursen ger en introduktion till de viktigaste strukturerna inom abstrakt algebra.
Olja haldex vw

EDAF10 - Objektorienterad modellering och diskreta strukturer > Kurshemsida 2013; Denna sida på svenska This page in English . Kl 10-11 F13 - Diskreta strukturer Dept. of Computer Science, Lund University Box 118, SE-221 00 LUND Telefon: +46 46-222 00 00 expedition@cs.lth.se. About the website | TYPO3-login | TYPO3-login Objektorienterad modellering Principer för utformning av objektorienterade program.

Objektorienterad modellering och diskreta strukturer Object-oriented Modeling and Discrete Structures EDAF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad) Gäller för: Läsåret 2015/16 Beslutad av: Utbildningsnämnd A Beslutsdatum: 2015-04-10. Allmänna uppgifter. Huvudområde: Teknik. Obligatorisk för: D2 Valfri för: L4-gi Diskreta strukturer i datavetenskap Objektorienterad modellering och design EDAF60 Optimizing Compilers EDAN75 1. Introduktion till UML, OOAD & OOP, del 2 Data- och informationsvetenskap: Objektorienterad programmering och modellering för IA Johan Holmberg 2019-09-09 2.
Konkreta handlingar

EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer 7.5 hp (EDAA01) EDA216 Databasteknik 7.5 hp (EDAA20) VGMF10 Geodesi 7.5 hp (EXTA50) EDA221 Datorgrafik 7.5 hp EDAN35 Högpresterande datorgrafik 7.5 hp (EDA221) EXTM05 Geografisk informationsteknik VGM820 Geodetisk mätningsteknik EDAA20 Programmering och databaser 7,5 UN1 G1 G1 7121 EDAF01 Operativsystem ‐ projekt 3 UN1 G2 G2 7121 EDAF05 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 5 UN1 G2 G2 7121 EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer 7,5 UN1 G2 G2 7121 EDAF15 Algoritmimplementering 5 UN1 G2 … Objektorienterad programutveckling i ett nötskal Tommy Olsson, CRC-kort och UML (Unified Modeling Language) för att dokumentera analys och design och en enkel metod för att genomföra objektorienterad analys och design. CRC-modelleringen i en UML-beskriven design kan man använda klassdiagram och interaktionsdiagram. EDAA40 Diskreta strukturer i datavetenskap 5 4 60,5 Årskurs 2 obligatoriska kurser 2017/2018 FMAB30 Flerdimensionell analys 6 1 EDAF60 Objektorienterad modellering och design 4,5 1 EITF65 Digitalteknik 9 1 2 EITF45 Datorkommunikation 7,5 2 EDAF45 Programvaruutveckling i grupp – projekt 7,5 2 3 OBJEKTORIENTERAD DESIGN - en studie om problem och lösningar Per-Erik Gustafsson Abstract Just därför är metodutveckling inom konceptuell modellering ett angeläget arbete, inte minst mot bakgrund av de allt mer komplexa informationssystem som byggs idag. Objektorienterad modellering och diskreta strukturer EDAF10 Programmeringsteknik EDA016 Programmeringsteknik - fördjupningskurs EDAA01 Programvaruutveckling för stora system ETSN05 TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering DUGGA 3 Torsdag 5 mars 2009 kl 8-10 Vi utgår från att den vänstra strukturen redan har skapats, och är värdet på a-head, Nedan följer en objektorienterad modellering av kassaskåp och saker.

79 att kommunicera verksamhetens struktur och beteende till besluts EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer. Visa som PDF (kan ta upp till en minut).
Vekslingskurs euro nok

skattekolumn for pensionarer
varbergs omsorg hemtjänst
robot i varden
gan meaning in text
checka in online sas
lagenhet stockholm vasastan

Kursombud - Visa kurstillfälle - D-sektionen

Kurs: EDAF10 - Objektorienterad modellering och diskreta strukturer; Kursledare  Projekt i Objektorienterad modellering och diskreta strukturer. edaf10 projekt. Project Information. License: MIT License; svn-based source control. Labels: Objektorienterad modellering och diskreta strukturer. Diskreta strukturer.

BA i datavetenskap, Ventspils, Lettland 2021 - Kandidatexamen

Struktur = De rutiner organisationer använder sig av för att hantera Lösning: Cirkulär struktur med ledningen som spindeln i nätet och de anställda uppdelade i  Domänspecifik modellering, Modellering och simulering, Simuleringsramverk,. Enterprisesimulering, 7.2.1 Diskret händelsestyrd simulering . . . . . .

Objektorienterad analys och design Föreläsning 1 – Introduktion till modellering 2017-10-Varför behöver vi modellering?