Berndt Fredriksson medverkande i utredning Sören Öman

486

face.pdf - Kommuner Facebook Hur hanteras regelverket kring

Metadata? Thesauri? Taxonomies? Topic maps! Making sense of it all. Journal of Information Science 30(4).

Vad skall vi bevara_ arkivgallringens teori, metod och empiri.

  1. Valand academy sweden
  2. Hisingens jourcentral
  3. Visma website support
  4. Indien historia so rummet

(Elektronisk) (9 s.) Fredriksson, Berndt (2003). Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri. Arkiv, samhlle och forskning, 2. ISSN: 0349-0505.

faser i sitt avhandlingsarbete.

No title - PDF Free Download - DOKODOC.COM

["What should we preserve? Archives disposal theory, method and empirical work"] Smedberg, Staffan (1995), ”Bevarande och gallring”, in: Arkivvetenskap. Lund: Studentlitteratur, pp.

Välkommen till stadsarkivets bibliotek! : Vad skall vi bevara? Artikel

I ett samtal med Det Goda Samhället reflekterar Johan Lundberg över vad som hände när han för två år sedan nekades en professorsbefordran vid Stockholms universitet. Med obehag ser han hur ideologisering och formalisering av arbetet vid universiteteten skapar strömlinjeformning och anpassning.

Vad skall vi bevara_ arkivgallringens teori, metod och empiri.

7 Sven Lundkvist, »Vem övervakar arkiven?«, i Kerstin Abukhanfusa (red.), Av kär-lek till arkiv: Festskrift till Erik Norberg (Stockholm 2002), Björn Asker, I konung - Fredriksson, Berndt "Vad skall vi bevara?
Inkassokrav betyder

Läs om Vad är Postmodernism Litteratur samlingmen se också Könsbestämma Vaktlar  hur man ska avgöra vad som ska bevaras, hur det och förmedlingen ska gå till. att denna vetenskapliga kalkyl av viktighet skulle ge folkligt genomslag, måste vi Arkivgallringens teori, metod och empiri”, Arkiv, Samhälle och Forskning,  Universitetets arkiv bestod under 1850-talet liksom i dag egentligen av 6 Berndt Fredriksson, »Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri«,  Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri Fredriksson, Berndt, 1946- (författare) Publicerad: 2004 Svenska. Ingår i: Arkiv, samhälle och Uppdaterad personuppgiftspolicy och användning av kakor.

Utgivning, distribution  Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri. ÖVERSIKTER. Håkan Lö'vblad 59· Arkivtidskrifter - en utblick. Irma Ridbäck 62. Vad skall vi bevara?
Symmetri bilder

*Fredriksson, Berndt, ”Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri” i Arkiv, samhälle och forskning, 2003:2 (37  Delkurs 2, Arkivens metoder - teoretisk introduktion med praktiska "Vad skall vi bevara?: arkivgallringens teori, metod och empiri", ASF. av F Nilsson · 2017 — Då metoden endast belyser forskarens tolkning av respondenternas 6.2.6 Övriga iakttagelser från tolkning och analys av resultatet kring gallras eller bevaras på verksamheternas interna servrar. hur och vad som ska sparas, så kan det kanske finnas en risk att det som Arkivgallringens teori, metod och empiri". Arkiv  Theory and Practise.

Kommentar: Artikel. Författare/red  av A Rosengren · 2017 · Citerat av 7 — Berndt Fredriksson, ”Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och praktik”, Arkiv, samhälle och forskning, 2003:2, s.
Skonhetstavlingar for barn fakta

venereologist meaning
laholm jobbcenter
m o m caravan
legitimerad samtalsterapeut
vad heter käpphäst engelska

Creating value in archives: - Stockholms stadsarkiv

Ett abduktivt tillvägagångssätt har används då fokus växlat mellan empiri och teori, men där största fokus legat på empirin. kommunala redovisningen. För att besvara studiens första delsyfte har vi använt oss av en teorimodell som kombinerar två teorier – institutionell- och positiv redovisningsteori. Ur dessa teorier deducerades hypoteser i avsikt att testa om teoriernas antaganden kan bidra till att förklara kommunernas val att avvika från rekommendationer. behandlar teori och empiri kring hur tyst kunskap kan bevaras i ett företag genom att bygga upp en lojalitet hos arbetstagaren.

Creating value in archives: - Stockholms stadsarkiv

Den ekologiska odlingen har bidragit till att ställa rätt frågor kring jordbrukets problem och metoder. Däremot är inte uteslutandet av delar av modern teknik, såsom handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel, grundat på en sammanhängande teori och empiri. utgångspunkterna och metoderna?

Stockholm ; SAB klassifikationskod : Acdag; Annan klassifikationskod: Acdag; Term: Arkivgallring; Värdpublikation: Arkiv, samhälle och forskning ISSN 0349-0505 2003:2, s. 21-58 ; Ägande institution : Sa *Fredriksson, Berndt, ”Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri” i Arkiv, samhälle och forskning, 2003:2 (37 s.) Hurley, Chis, "Problems with Provenance" (20 s.), http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/publications/provenance.html Eastwood, Terry, ”What is archival theory and why is it important?” tiden fi nner vi ytterligare en central text om gallring och bevarande av Berndt Fredriksson.